top of page

Over ons

Bewegen in aandacht wordt bezield door de volgende mensen:

IMG_0130_edited.jpg

HILDE NAEDTS

Hilde is therapeute en coach met meer dan 30 jaar ervaring in lichaamsgericht werk. Op haar 16de begon ze met hatha yoga, en de wijsheid en kracht die ze hierin ervoer, brachten haar op een weg van zelfontplooiing en verdieping. Al snel was duidelijk dat ze met mensen wilde  werken, en liefst op een praktische, lichaamsgerichte manier. Ze koos voor de studie maatschappelijk werk en vulde dit aan met een opleiding  Creatieve Therapie en een Postgraduaat Integratieve Psychotherapie. Daarnaast volgde ze tal van opleidingen die  de basis vormden voor haar ervaringsgerichte werkvormen (o.a. Dru-yoga, Mindfulness, Zelf(Compassie), Shiatsu, NLP, TRE, Brainspotting, Focusing, Voice Dialogue, ...) In het volgen van deze opleidingen ging het nooit louter om het verwerven van kennis of om het kunnen toepassen van een techniek. Haar insteek was op de eerste plaats om via het gewaarzijn en het voelen tot meer zelfintegratie te komen.

Met deze uitgebreide bagage startte ze haar eigen praktijk, waar ze via ervaringsgericht lichaamswerk en coaching mensen ondersteunt in hun persoonlijke groeitraject. Ze werkt vanuit een integrale visie waarbij lichaam en geest slechts in hun wederzijdse samenhang kunnen begrepen worden. Haar praktische en belevingsgerichte aanpak, in combinatie met haar rust en warme veiligheid, nodigt mensen uit om daadwerkelijk in hun kracht te gaan staan. 

 

Naast alle boeiende leraren die ze ontmoette, was er één die haar bovenal inspireerde: de natuur, met haar inherente stilte en grenzeloze schoonheid. Daarom vormt de kracht van stilte een rode draad doorheen heel haar werk. 

GAYA VANSTRAELEN         

 

Gaya werkte meer dan dertig jaar als logopediste voor kinderen met een mentale handicap.

Ze volgde een opleiding tot Master in Neuro Linguistisch Programmeren en is een gecertifieerd Personal Coach.
Sinds 1977 leidt haar spirituele zoektocht langs verschillende leraren uit verscheidene tradities: Zen, Chan, Advaita, Vipassana. De laatste jaren tracht ze de opgedane wijsheid zoveel mogelijk in haar dagelijkse leven toe te passen. Ze geeft lezingen over bewustzijn voor Academie 13.

Gaya Vanstraelen Bewegen in Aandacht
Christine Vancouillie Bewegen in Aandacht

CHRISTINE VANCOUILLIE 

 

Christine Vancouillie studeerde in haar jeugdjaren theologie. Later werd ze geboeid door 'bemiddeling in familiale en sociale zaken', systeemtheoretische communicatie. Ze specialiseerde zich in het Human Resources, met specifieke aandacht voor conflicthantering.  Ze coachte mensen in relatieveranderingen binnen het woonconcept Huize VIVO tot 2011, en daarna als preventieadviseur psychosociale aspecten in opdracht van de EDPBW, Liantis.   Sinds 2011 heeft ze zich volledig toegelegd op bemiddeling in sociale- en handelszakenorganisaties Hiertoe richtte ze de vennootschap 'Mediationlink' en de vzw Stress&Co op.

Christine is auteur van de boeken:  ‘Klaar met conflicten in vier stappen’ (2016), Relatietoolkit van de 21ste eeuw (2006) en Single-coaching (2011).

bottom of page