top of page

Ervaringsgerichte werkvormen

In een intakegesprek tekenen we samen een heel persoonlijk traject uit, helemaal afgestemd op jouw behoeften. We kiezen de werkvormen die het meest gepast zijn, zodat je precies krijgt wat je in deze fase van je leven nodig hebt. We creëren samen een veilige en ondersteunende context waar ook moeilijke thema's of hardnekkige problemen openlijk kunnen onderzocht worden.

De behandelwijzen die aan bod komen tijdens een sessie, zijn dynamische methodieken die het bewustzijn van de hersenen, de geest en het lichaam bevorderen. Deze ervaringsgerichte methodieken zijn er allemaal op gericht je gewaarzijn te vergroten, en helpen je om opnieuw een innerlijk gevoel van zelfempathie en veiligheid te ervaren. Deze verruiming van het zelf-bewust-ZIJN heeft een grote impact op jouw vermogen om de touwtjes van je leven terug in eigen handen te nemen, en weer lief te hebben, te werken, en te genieten van de eenvoudige dingen van het leven.

Individuele behandelingen

Shiatsu

Shiatsu & Craniosacraal therapie

SHIATSU is een Oosterse behandelwijze waarbij door een aangepaste druk op bepaalde punten van het lichaam, een energetisch onevenwicht weer terug geharmoniseerd wordt, waardoor vitaliteit, immuniteit en persoonlijk evenwicht worden hersteld.  

CRANIOSACRAALTHERAPIE is een Westerse behandelwijze waarbij gebruik gemaakt wordt van het cranio (schedel) - sacraal (heiligbeen) - systeem om het centrale zenuwstelsel te beïnvloeden. Het is een uiterst zachte manuele techniek, waarbij men slechts een lichte aanraking, zonder enige manipulatie, uitoefent.
Zowel SHIATSU als CRANIOSACRAALTHERAPIE brengen de ontvanger bij een heel diepe ontspanning, waardoor de zelfhelende krachten van het lichaam geactiveerd worden en de inwendige kracht (KI) weer herstelt. Leven vanuit die kracht (onze HARA) staat toe dat we de wereld van voortdurende verandering op een constructieve wijze tegemoet kunnen treden. Tijdens een Shiatsu en Craniosacraalbehandeling word je begeleid in de beleving van het Hier en Nu. Het accent ligt op de verwelkoming van het leven zoals het zich aandient. Door meer in aanvaarding te komen en minder in strijd te zijn, schep je vreugde in je leven. Dit maakt de weg vrij om elk moment van je leven 'ten volle te leven'.

De sessies lichaamswerk met shiatsu of  craniosacraaltherapie kunnen ook als losse sessies gekozen worden. Dan betaal je 50€ voor 1 uur.

ACT

ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Stephen Hayes). Het is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode, net zoals Mindfulness. ACT ondersteunt het proces om op een meer flexibele wijze om te gaan met de obstakels van het leven (Acceptance), zodat we kunnen blijven investeren in de dingen die er echt toe doen (Commitment).

Waar Mindfulness zich eerder richt op het kunnen stilstaan bij wat er zich aandient in jouw leven, zal ACT het in beweging komen vanuit 'zijn' stimuleren. ACT richt zich eerder op persoonlijk werk, waardoor het kan gezien worden als een uitbreiding op Mindfulness die makkelijk toepasbaar is in een therapiesessie.

Soms hebben we het gevoel vast te zitten. Angst voor de toekomst, angst voor verandering, vastzitten in een bepaalde sleur. ACT leert ons om te gaan met zaken die ons het gevoel geven dat we vastzitten? Het helpt om ideeën om te zetten in waardevol handelen en geeft ons tools om te doen wat we eigenlijk willen doen. 

ACT-vaardigheden zorgen ervoor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is niet zo zeer het reduceren van klachten, eerder het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht en het vergroten van algemeen welzijn.

NLP - TCC

NLP - TCC (transpersoonlijke coaching & counseling)

NLP, Neurolinguistic Programming, ziet het leven als een continu leerproces. Je kan je ongewenste gewoonten veranderen om zo het eigen leven meer betekenis en vorm te geven. 
TCC, Transpersoonlijke Coaching en Counseling, is gestoeld op NLP en legt het accent nog iets meer op "ZIJN" ipv "DOEN". Dit overstijgt het "inzichtelijke weten", het leidt tot een WETEN vanuit HET HART, een steeds meer zichZelf worden. Een belangrijke vraag hierbij is: Wat kan jouw helpen om die VRIJHEID en LIEFDE authentiek te leven? 

NLP & TCC leggen de focus op de vraag: Hoe nu verder? Misschien wil je een nieuwe start of zelfverzekerder worden of wil je meer luisteren naar je Hart? Samen onderzoeken wat jouw wensen en dromen zijn

Creatieve therapie

Creatieve therapie (beweging, dans, beeld en stem)

Niet iedereen kan gemakkelijk onder woorden brengen wat er zich vanbinnen afspeelt.

Als gevoelens en emoties moeilijk te verwoorden zijn, biedt creatieve therapie een heel eigen en unieke manier van communiceren. Op een speelse wijze en via de verbeelding kan jouw innerlijke wereld zich tonen. (On)bewuste gevoelens en gedachten kunnen dan makkelijker tot uiting komen. Zelfexpressie staat hier centraal. Creatieve therapie biedt ook een tool aan mensen die ingrijpende en traumatische gebeurtenissen te verwerken hebben, zonder dat ze er direct over hoeven te praten.

Bij ons kan je terecht voor bewegings- en danstherapie, dramatherapie en beeldende therapie. Juist omdat deze werkmethode het non-verbale raakt, wordt creatieve therapie heel vaak spontaan ingezet tijdens een sessie. Anderzijds kunnen we bij de intake samen kijken of één van deze vormen bij jou past, waarbij we dan ook heel expliciet voor één van deze werkvormen kiezen:

  • Bewegings- en danstherapie, theatertherapie:
    De relatie tussen beweging en emoties staat centraal. Lichaam en geest zijn met elkaar in dialoog. Bewuste en onbewuste bewegingen kunnen de weg wijzen naar wat er in je omgaat en zo helpen om jezelf beter te begrijpen. Een rollenspel of werken met een verhaal, een tekst, de stem kunnen ingezet worden om lijfelijk het proces te ervaren.

  • Beeldende therapie:
    De relatie tussen de beeldende kunst en emoties krijgt aandacht. De interactie met een kunstvorm, waaronder schilderen, tekenen, boetseren,  … ondersteunt je om te kunnen uiten wat er in je onderbewustzijn leeft.

Focusing

Focusing

"Focusing can’t change reality, but it changes the way I carry it in my body". Dit zijn woorden van Eugene Gendlin de Amerikaanse hoogleraar en psychotherapeut die deze praktische methode in de jaren 1950- ’60 ontwikkelde om persoonlijke veranderingsprocessen mogelijk te maken. In essentie gaat het om een natuurlijke menselijke vaardigheid die herontdekt werd toen men ging onderzoeken wat mensen doen als ze positieve veranderingen doormaken. 

 

Focusing is een innerlijke weg die helpt om beter te ervaren en te begrijpen wat onbewust bij je speelt. Je leert luisteren naar wat je lijf en je onbewuste over jouw leven, te vertellen heeft. Focusing geeft houvast en richting in iedere situatie, zowel op het werk als in je relaties of bij het maken van plannen voor je toekomst. Het voelt alsof je je innerlijk kompas versterkt, waardoor er meer vertrouwen, medeleven en weerbaarheid kan ontstaan, wat op zijn beurt zorgt voor meer vitaliteit in je leven.

 

Bij focusing richt je de aandacht op iets dat voelbaar is in je lichaam, ook al is die beleving soms nog vaag. Het is alsof de woorden die je spreekt getoetst worden aan dat innerlijk gevoel. Dit gevoel (felt sense) is de lichamelijke ervaring van een gebeurtenis of een beleving, dit is de belangrijkste gids in het focusingproces. Wanneer dit gevoel verwoord kan worden, wordt het duidelijker en volgt er een innerlijke bevestiging. Naast opluchting, treedt er in het gevoel ook verandering op (felt shift), waardoor de beleving of de interpretatie van de gebeurtenis kan veranderen.

 

Een focussende houding vergroot de zelfredzaamheid van binnenuit, het ordent innerlijke processen en verstevigt de identiteit, ongeacht de leeftijd. Als je je bewust wordt van de dieperliggende laag van ervaren, opent er zich een niveau van weten dat verder reikt dan de verstandelijke kennis. Je ervaart hierdoor meer inzicht, begrip, verbinding, ruimte, helderheid en daadkracht. Het is een weg om tot verborgen wijsheid te komen, waardoor jouw vermogen om te concentreren en beslissingen te nemen groeit. Hierdoor komt er terug meer verbinding en balans tussen jou en mensen die je omringen.

 

Focusing is praktisch toepasbaar doordat interventies aansluiten op non-verbale en lichaamsgerichte processen. Wetenschappelijk onderzoek (EEG) wijst uit dat zoals bij mindfulness de hersengolven een karakteristiek patroon vertonen als er een lichamelijke verschuiving optreedt (Don 1977). De verandering is daarmee blijvend ingezet.

Voice Dialogue

Voice Dialogue

In een Voice Dialogue sessie word je bewust van de verschillende delen of 'ikken' in jezelf, die allen een bepaalde functie en manier van handelen hebben. Zo is er de egoïst, de perfectionist, de optimist, … 

Je maakt als het ware een fascinerende reis door jezelf, waarbij je verwonderd bent over de verscheidenheid van je 'ikken' en hun verhaal. Al deze 'ikken' zijn innerlijke delen die op een (on)bewust niveau soms minder of meer actief zijn in jouw persoonlijkheid en die jouw dagelijks functioneren mee beïnvloeden.

 

Als je stress herkent door jouw levensomstandigheden of door overweldigende ervaringen; als je op weg bent naar een burn-out of je voelt je afglijden naar een depressie; als breuken zichtbaar worden in jouw relatie(s), dan vraagt het enigszins moed om contact te maken met je kwetsbaarheden, die zich vaak diep van binnen verborgen houden. Gelukkig is er in onze maatschappij alsmaar meer openheid en begrip voor onze menselijke broosheid en worden we uitgenodigd om meer stil te staan bij onderliggende soms woordeloze emoties en gevoelens van pijnlijke situaties.  Door deze meer humane kijk wordt ‘omgaan met je kwetsbaarheid’ eerder geassocieerd met KRACHT dan met zwakte. 

 

Binnen een therapeutische sessie word je op een zorgvuldige en veilige wijze begeleid in jouw innerlijk onderzoek. Samen verkennen we onbevooroordeeld die delen die toegang geven tot jouw helende reis naar binnen; we benaderen ze met veel respect. We kijken hoe delen ontstaan zijn, hoe lang ze al bij jou zijn, hoe ze functioneren, wat hun goede intentie is achter het werk dat ze verrichten en we exploreren de mogelijkheden tot verandering. Delen in jouw die je minder kent omdat ze wat op de achtergrond zijn geraakt, geven we terug het woord, zodat ze weer wat zichtbaarder worden.

 

Hoe beter je die 'ikken' leert kennen, hoe meer je vanuit een middenpositie zicht krijgt op jouw functioneren. Je leert vanuit een ander perspectief kijken, waardoor je minder meegesleept wordt door innerlijke delen die automatisch de overhand nemen. Het gaat erom de kracht terug te geven aan jezelf als persoon en deze ook voelbaar te kunnen inzetten als je in jouw leven beslissingen dient te nemen. Je voelt jezelf steviger staan in je relatie tot jezelf en tot jouw omgeving. Zo ervaar je opnieuw keuzevrijheid en bepaal je zelf wie er aan het stuur zit van jouw innerlijke bus.

Brainspotting

Brainspotting

‘Where we look, affects how we feel.’ Waar we naar kijken, heeft een effect op hoe we ons voelen.

 

Brainspotting (BSP) is een revolutionaire nieuwe therapie die snel een verandering kan teweeg brengen. BSP werd in 2003 door David Grand, Ph.D, ontdekt. Wereldwijd werken er nu ongeveer 13.000 therapeuten met deze methode. Het is een krachtige trainingsmethode die effectief werkt bij het indentificeren, het verwerken en loslaten van neuropsychologische thema’s waaronder emotionele of lichamelijke pijnen, trauma, dissociatie en andere complexe symptomen. Hierdoor gaan mensen ook gezonder denken. BSP lokaliseert punten in het gezichtveld van de cliënt, die helpen om toegang te krijgen tot onverwerkte trauma’s en (psychosomatische) emoties in de subcorticale hersenen. Het is de hersenactiviteit, in het bijzonder in deze subcorticale gebieden, die zich rond de oogposities organiseert. BSP kan emotionele en lichamelijke blokkades, vaak veroorzaakt door stress of trauma's, lokaliseren, harmoniseren en integreren.

Artikel: Ontdekking van brainspotting

"David Grand is de grondlegger van deze methodiek. In het begin van de jaren '90 werkt hij met een vrouw die op topniveau presteert met kunstschaatsen. Ondanks voldoende niveau en conditie slaagt zij er maar niet in een driedubbele loop te maken. Ze klopte bij David Grand aan voor psychologische ondersteuning om te kijken of haar mentale blokkades konden worden opgeheven. Gezien het feit dat ze in haar jeugd nogal wat traumatische ervaringen had gehad, besloot hij in eerste instantie met EMDR te werken. Bij EMDR beweegt de therapeut zijn vinger, op een bepaalde manier en in een bepaald tempo, in een horizontale beweging door het visuele veld van de cliënt. Dit blijkt invloed te hebben op de wijze waarop trauma's worden verwerkt.

Tijdens de sessie zag David Grand dat deze jonge vrouw op een bepaald punt een korte maar hevige heen en weer beweging met haar ogen maakte (saccades). Ze had ook de neiging om haar ogen op een zelfde punt te houden alsof ze naar iets staarde. Hij besloot toen om zijn vinger op dat punt stil te houden, omdat hij een intensivering aan energie en reacties bij haar waarnam. En toen gebeurde het: zijn cliënt kreeg spontaan allerlei herinneringen aan pijnlijke gebeurtenissen uit haar leven, o.a. van sportblessures maar ook van eerdere traumatische ervaringen die al met EMDR en andere therapieën zouden zijn verwerkt. Het verwerken van al deze indrukken kende een sterker, intenser en dieper karakter dan in eerdere sessies was bereikt.

Na zo'n tien minuten stopte de flow van emotie en herinneringen en werd de sessie beëindigd. Het voelde voor de cliënt alsof er iets was opgelost. De jonge vrouw belde David Grand de volgende dag met de mededeling dat zij de driedubbele loop moeiteloos had uitgevoerd."

Dit was het begin van een diepgaand onderzoek dat heeft geleid tot het ontstaan van Brainspotting, een techniek die heel effectief en diepgaand werkt. Men werkt met bepaalde punten in het gezichtsveld die een lading hebben of blijken overeen te komen met gebieden in het lichaam en in de hersenen waar specifieke informatie ligt opgeslagen. Met Brainspotting wordt het natuurlijke verwerkingsmechanisme gestimuleerd. Tijdens een sessie BSP blijft de therapeut goed afgestemd op het proces dat de cliënt doormaakt. Cliënten vinden het prettig dat zij tijdens een brainspottingsessie zelf de regie blijven houden.

Het is de therapeut die hen in hun proces volgt.

Voedingsadvies

Voedingsadvies

JE VOEDING ALS MEDICIJN

Je voeden met kennis van zaken, volgens het polariteitsprincipe, het Yin-Yangprincipe.

Door de juiste voeding tot je te nemen kan het lichaam zelf het evenwicht herstellen. Wat je eet bepaalt je bloedkwaliteit en je bloedkwaliteit bepaalt mede je gezondheid. Daar de juiste voeding ook het zenuwstelsel verstevigt, heeft het een invloed op onze psyche. Mentale of emotionele problemen hebben soms mede een lichamelijke oorzaak. Door de overbelasting of het tekort te detecteren, kan men een jarenlang lichamelijk of psychisch onevenwicht terug in balans brengen. Een evenwichtig voedingspatroon kan in die zin ook ondersteunend en genezend werken bij het behandelen van psychische klachten zoals angsten, obsessies, stress, burn-out, CVS, depressie en andere gezondheidsproblemen.

Fitzmaurice Voicework

Fitzmaurice Voicework®

Fitzmaurice Voicework® is een methodiek die vooral de dynamiek tussen het lichaam, de adem, de stem, de verbeelding, de taal en het gewaarzijn in het moment exploreert. Het gaat erom uiteindelijk om werkelijk te staan voor wie we zijn en vanuit ons gevoel, onze intenties en verlangens te kunnen communiceren zonder dat het overdreven moeite kost. In essentie gaat het om het samenbrengen van fysieke ervaringen en mentale focus.

We spreken in Fitzmaurice Voicework® over destructuring en restructuring. Destructuring is de eerste fase, die vooral via Tremorwork en andere interventies het gewaarzijn van het lichaam, de spontaniteit, de vrije adem en de vocale expressiviteit aanmoedigt en exploreert. Restructuring is de tweede fase, deze wijst erop dat als we spreken of acteren dit vooral doen vanuit een focuslijn. Hierdoor komen we tot een zekere vrijheid en een heel brede waaier van vocale expressie zonder dat we daardoor in een overflow van emoties terecht komen.  We leren oa omgaan met stress die zich aandient. Deze werkmethode is makkelijk inpasbaar bij andere methodieken en komt aanbod tijdens workshops. Het is eveneens mogelijk een traject Fitzmaurice Voice Work® apart te volgen of in combinatie met TRE.

Wandelcoaching & Natuurbeleving

Wandelcoaching & Natuurbeleving

Samen wandelen we door een stukje van jouw leven.

Hou je van de natuur, is dat de plek waar je makkelijk je hoofd kan leegmaken? Herken je dat je tijdens een wandeling tot een vernieuwd inzicht komt? Wandeltherapie is in die zin heel efficiënt. 

 

Wandelen brengt ons in contact met ons lichaam, onze adem en prikkelt onze zintuigen. 

Dit maakt al een hemelsbreed verschil omdat we meestal in ons hoofd leven. Ook het brain wordt positief beïnvloed. Tijdens het wandelen in de natuur worden hormonen zoals endorfine en serotonine in onze hersenen aangemaak. Dit geeft een positiever, meer ontspannen en blij  gevoel. Hierdoor kan het stresshormoon cortisol dalen en stresserende, angstige en depressieve gevoelens kunnen afnemen. Wandelen maakt blijer, rustiger en meer ontspannen. De samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft worden gestimuleerd. Het logische en analytische deel van de linkerhersenhelft vindt balans met het intuïtieve deel van de rechterhersenhelft. Hierdoor kan tijdens het wandelen een nieuwe visie of idee ontstaan. Jouw kracht wordt meer voelbaar. We zijn onlosmakelijk met de natuur verbonden, waardoor wandelen naast het fysieke aspect, ook jouw gevoelswereld, je zelfbeeld, jouw blik op de wereld kan beïnvloeden.

 

Deze ervaringsgerichte werkvorm stoelt zich op de stilte en de natuurlijke omgeving om tot rust te komen. Gesprekken worden op een ontspannen manier gevoerd, ze verlopen vaak spontaner tijdens het wandelen. Door samen in beweging te zijn, resoneert een vraag of een antwoord, een oefening of een opdracht, op een andere manier dan in de therapiekamer. In de natuur kom je vaak op een verrassende wijze tot een nieuw inzicht, juist omdat de natuur ons voorleeft hoe met verandering om te gaan.

Werkwijze:

Tijdends het intakegesprek dat doorgaat in de praktijkruimte, verhelderen we jouw hulpvraag. Afhankelijk van jouw nood, voorkeur of vooruitgang kunnen we kiezen voor wandeltherapie al dan niet gecombineerd met andere therapievormen.

Tijdens het wandelen gaan we letterlijk stil staan, waarbij we de natuur gebruiken als inspiratiebron. Het wandelen is geen doel op zich, maar een middel om tot inzichten te komen, waardoor de weg vrijkomt voor verandering en aanvaarding. De verbindende kracht van de natuur, de stilte, de elementen en vooral de natuurlijke aspecten in de omgeving inspireren om zaken te ont-dekken en tot een meer beschouwende houding te komen. Omdat de natuur ordening geeft van binnenuit,  kan er makkelijker terug meer zingeving en zinbeleving ontstaan.

Trainingen die ook individueel kunnen gevolgd worden

Mindfulness

Mindfulness training

“Peace comes from within, do not seek it without” Buddha

 

We dromen allen van minder stress en meer rust in ons leven. Maar hoe doe je dat in een hectische wereld? Je voelt je moe, je hebt slaapproblemen, vaak voel je je angstig of zelfs paniekerig, … Teveel werk, de lat ligt hoog, te druk, overvraagd, … dit kunnen allemaal oorzaken zijn van teveel stress.

Vaak heb je al heel wat ondernomen om tot rust te komen en toch blijf je het leven ervaren als een enorm juk op je schouders. Als je hier iets van herkent, zou mindfulness misschien ook voor jou een mogelijkheid kunnen bieden om met meer veerkracht in het leven te staan.

 

Mindfulness krijgt steeds meer aandacht, ook vanuit wetenschappelijke hoek. Onderzoek naar hoe het brein functioneert en hoe we het kunnen trainen, hebben wetenschappers ervan overtuigd dat mindfulness dmv eenvoudige oefeningen onze levenskwaliteit drastisch kan verbeteren.

 

Een Mindfulnesstraining reikt tools aan om op een opbouwende manier om te gaan met stressvolle situaties, die er natuurlijk altijd zullen zijn. Ze horen bij het leven. Door mindfulness te beoefenen leer je anders omgaan met deze hindernissen op je pad. Je krijgt zicht op de gedachtestroom die blijkbaar nooit stopt. Je leert zelf kiezen welke gedachten je al dan niet wilt volgen. Ze zijn niet allemaal even efficiënt. Je blik op het leven wordt helderder. Je keuzes en beslissingen kan je meer afstemmen op wie je werkelijk bent, waar je voor staat en wat jij aankunt. Je staat vriendelijker in het leven en daardoor vermindert de stress aanzienlijk.

 

De mindfulnessstraining bestaat uit acht wekelijkse samenkomsten van 2u45. 

De training kan individueel of in groep gevolgd worden. 

 

Aan de hand van diverse werkvormen exploreren we samen hoe we een meer mindful leven kunnen leiden. Zo sijpelt mindfulness in jouw dagelijks leven en leer je met aandacht in het hier en nu te staan.

 

Er wordt een bereidheid gevraagd om thuis te oefenen. Dit is onderdeel van het  programma. Het is geen moeilijke vaardigheid, het vraagt wel regelmaat. Zo creëer je voor jezelf een meer mindful leven.

 

Wil ook jij jezelf een kans geven om anders om te gaan met dit éne kostbare leven, dat jou is gegeven, aarzel dan niet langer en schrijf je nu in voor een mindfulnesstraining. 

 

Twijfel je nog, lees dan onder de rubriek ‘ervaringen’ de feedback die andere deelnemers hebben geschreven.

Mindful Communiceren

Mindful Communiceren

 

“Raise your words, not your voice. It is rain that grows flowers, not thunder” Rumi 

 

Mindful communiceren is gestoeld op Mindfulness, Zelfcompassie en Verbindende  Communicatie. 

Communiceren gaat over de relatie met onszelf en met de ander. Het gaat om het kunnen onderscheiden van onze eigen intentie en de bereidheid om de intentie van de ander te leren kennen. Het heeft te maken met hoe we in de wereld staan en hoe wij naar de werkelijkheid kijken. Door een onhandige communicatie kunnen we de ander van ons afstoten, met vaak een afstandelijke, minder betrokken relatie tot gevolg.

Mindfulness leert ons dat gedachten geen feiten zijn en dat we heel vaak communiceren vanuit onze interpretaties. Ieder van ons kijkt net iets anders naar zaken die zich voordoen in het leven. Daarbij hebben we allen onze waarden en kunnen we door de ander ook verontwaardigd worden. Op zo’n moment is de kans groot dat er spanningen voelbaar worden tussen mensen. Hoe zou het zijn om dit met respect voor eenieders mening met elkaar te kunnen bespreken? Hoe behouden wij onze waardigheid als we ons verontwaardigd voelen? Hoe kunnen we leven met verschil in meningen die niet weg te denken zijn tussen mensen? Hoe keren we een communicatie van gelijk en ongelijk, naar een delen vanuit gelijkwaardigheid? 

Het vraagt moed om ons in kwetsbaarheid te openen en in alle eerlijkheid te tonen waarvoor we staan, daarbij ook benieuwd te zijn naar die ander, die een eigen opinie heeft. 

 

Ik heb een leven lang geworsteld met communicatie. Met vallen en opstaan ben ik blijven zoeken, omdat ik diep in mezelf wist hoe belangrijk het is om in echtheid te leven en eerlijke en voedende relaties te kunnen aangaan. Ik ben nog steeds op weg, maar daar waar communicatie vroeger een struggle was, is het nu boeiend, soms uitdagend en mag ik nog elke dag leren over menselijke interacties. Ik hoop dat ik daarin iets mag betekenen voor anderen die ook zoekende zijn naar een meer mindful en open communicatief leven. 

 

De training mindful communiceren bestaat uit zes wekelijkse samenkomsten van 2u30. De training kan individueel of in groep gevolgd worden. 

Voel je nog wat twijfel, lees dan zeker onder de rubriek ‘ervaringen’ de feedback van andere deelnemers.

Zefcompassietraining

Zelfcompassietraining 

 

“Dare to love yourself as if you were a rainbow with gold at both ends” Aberjhani

 

Ben je ook wel eens hard voor jezelf?

Mijn ervaring tijdens de trainingen die ik geef, is dat mensen over het algemeen het zorgen voor de ander goed onder de knie hebben. Een vraag die me dan te binnen schiet: Hoe vriendelijk kan je zijn voor jezelf?

 

Herken je de druk van die stem in je hoofd die jou altijd maar vooruit stuwt.

Dat moet nog en die heeft nog iets nodig en ja mijn mails vragen nog wat tijd, … het is al laat, maar … dat móet er nog bij. 

Vaak schieten we er zelf bij in en komt zelfzorg op de laatste plaats.

 

Wat als jouw bijdrage aan de wereld en de vervulling van jouw geluk niet zou afhangen van streven naar beter of meer? 

 

Hoe anders zou het zijn als je meer zelfzorg in je leven aan de dag zou leggen, waarbij je jezelf op een vriendelijke wijze aanmoedigt, ipv die harde, oordelende stem die vaak schuld legt bij jezelf of bij de ander en die je pusht in een richting die je eigenlijk niet wilt.

 

In essentie doet het er niet toe wat je doet, maar hoe je het doet!

 

Hoe zou het zijn als jouw geluk eerder zou afhangen van jezelf echt te zien zoals je nu bent en dat je dat ten diepste zou kunnen appreciëren?

Hoe zou het zijn om present en met een open hart in het leven te kunnen staan? 

Hoe zou het zijn om de beste vriend van jezelf te worden?

 

Tijdens de zelfcompassietraining schep je de ruimte die jij nodig hebt om oprecht en liefdevol verbinding te maken met wie je werkelijk bent en met alles wat jij meedraagt. ZelfCompassie leert ons meer betrokken te zijn op het leven zoals het is.  Met diepe mildheid en vriendelijkheid raken we begripvol onze pijn en ons lijden aan. Als liefde pijn raakt, verschijnt compassie.

Vanuit gelijkmoedigheid leren we te zijn met de dingen van het leven die komen en gaan: prettig, pijnlijk, soms neutraal. Dit vraagt moed en openhartigheid zowel naar jezelf, als naar anderen toe.

Door de beoefening ontwikkel je een gezonde, open relatie met jezelf en met je medemens. 

De zelfcompassietraining reikt tools aan om een leven te leiden dat past bij de waarden die jij belangrijk vindt. Elke dag, elk moment is de moeite waard om bewust geleefd te worden. Die vreugde en schoonheid van het leven geven we alle ruimte. Dit zal zich zonder meer reflecteren in jouw leven en jouw omgeving. Je leven ziet er zoveel vriendelijker uit.

 

De ZelfCompassietraining bestaat uit acht wekelijkse samenkomsten van 2u45. 

De training kan individueel of in groep gevolgd worden. 

 

Ben je op zoek naar een verdiepingstraject? Dan is de ZelfCompassietraining vermoedelijk wat past bij jou. Het is een mooie aanvulling op de  mindfulnesstraining. Heb je  deze training niet gevolgd, maar ben je wel vertrouwd met dagelijkse meditatie, dan kan je deze training zeker overwegen. Zie het als een geschenk aan jezelf. 

 

Voel je nog wat twijfel, lees dan zeker onder de rubriek ‘ervaringen’ de feedback van andere deelnemers.

TE

TRE® - Tension & Trauma Release Excercises

 

“Culturally we are taught to disregard our gut instinct. But it is a crucial element of our ability to face and cope with traumatic situations.”  David Berceli

 

TRE®- Basisreeks

Een reeks van 5 lessen die leidt naar meer stressbestendigheid en die zonder erover te praten, het lichaam ontspant en ontdoet van stress en trauma. Het lichaam is hier de autoriteit en weet precies hoe zich te ontstressen.

 

Schudden als medicijn is waarschijnlijk ouder dan de mensheid zelf.
Bij zoogdieren die als prooi worden achternagezeten en zich terug in veiligheid weten te brengen, zien we, zodra het gevaar geweken is, dat er een snelle vibratie op gang komt doorheen het lichaam van het dier. Nadat het dier de stress van zich heeft afgeschud, kan het weer vrolijk zijn gang gaan, alsof er niets aan de hand was. Hierdoor zijn er bij dieren geen blijvende stress-symptomen.

 

Bij ons mensen, gaat het er iets complexer aan toe. In essentie zijn we zoogdieren en ons autonoom zenuwstelsel kent de ontspannende en bevrijdende schud-reflex ook heel goed. Alleen hebben we deze doorheen de jaren leren onderdrukken. Het was sociaal gezien niet gepast om je lijf te schudden als stress optrad. Het gevolg is dat stress in ons lichaam opgeslagen wordt en zich niet kan ontladen. Dit kan leiden tot trauma en lichamelijke klachten.

 

TRE® - Tension & Trauma Releasing Exercises is een techniek die ontwikkeld werd door de Amerikaanse trauma-expert Dr David Berceli. Hij werkte een groot deel van zijn leven in oorlogsgebieden. Hij  ontdekte dat lichamen van kinderen en van sommige volwassenen trilden nadat ze blootgesteld waren aan gevaar, gepaard gaande met hevige emoties, zoals angst of paniek. Hij verrichtte onderzoek en ontdekte dat zoogdieren diezelfde schud-reflex hebben, zoals hierboven beschreven. Hij ontwierp zes oefeningen om de oeroude schud-reflex terug op te roepen. Het schudden vertrekt vanuit het centrum van ons lichaam, de psoas-spier. Deze spier bevindt zich diep in de buik en verbindt de rug met het bekken en de benen. 

De psoas wordt in het Oosten wel eens de Spier van de Ziel genoemd.
De trillingen verspreiden zich langs de wervelkolom over het hele lichaam, waardoor diepe chronische spanningen van het heiligbeen tot de schedel op een natuurlijke manier kunnen oplossen.

Het is heel zinvol deze technieken te beoefenen, best  samen met een ervaren begeleider, daar sommige mensen hierdoor overweldigd kunnen geraken. Eens je de basisreeks gevolgd hebt, kan je deze eenvoudige techniek altijd en overal toepassen. Je kan deze ook preventief inzetten. 

 

De basis TRE®-reeks bestaat uit vijf wekelijkse samenkomsten van 1u00. De reeks kan individueel of in groep gevolgd worden. (groepslessen zijn on hold wegens corona). Individueel kan online of life. Maak hiervoor een afspraak.

 

TRE®-verdiepingsworkshop

In deze workshop gaan we de TRE®-oefeningen samen beoefenen of opfrissen. Er is meer aandacht voor individuele noden ivm het werk. Je kan het zien als een verdiepings- of een opfrissingsmoment.

 

Deze TRE®-verdiepingsworkshop wordt individueel en in groep georganiseerd.

(groepslessen zijn on hold wegens corona)

Individueel kan online of life. 

Een sessie duurt 50 minuten.

Individueel kan je per sessie boeken. Maak hiervoor een afspraak.

Voel je nog wat twijfel, lees dan zeker onder de rubriek ‘ervaringen’ de feedback van andere deelnemers.

Somatic Movement

Somatic Movement – Reeks lichaamswerk voor gevorderden

 

We as a species are genetically encoded with the capacity to heal ourselves. If we did not possess this ability, our species would have become extinct shortly after we were born. Not only can we heal from traumatic experiences, but trauma itself has been part of the natural evolutionary process of our species, and all traumatized individuals have access to this natural healing method that is genetically encoded within them.”  David Berceli


Tijdens een Somatic Movement sessie krijgt het lichaam de volledige vrijheid om te bewegen zoals het zelf wenst.  Elke beweging die het lichaam maakt kan een somatische beweging zijn. Het is belangrijk dat deze met volle aandacht van binnenuit kan beleefd worden. Je bent er helemaal bij. Meestal zijn het heel trage en subtiele bewegingen. We hebben geen doel gesteld, bewegingen ontstaan spontaan. Het gaat om diep luisteren en toelaten. Het vraagt gewaarzijn van onze eigen lichaamssensaties. Onze enige focus is het volgen van de interne, spontane beweging die al dan niet ontstaat. Het lichaam is de autoriteit en weet precies welke beweging dient gemaakt te worden. Aan ons om dit toe te laten. We zijn benieuwd, doch neutraal. 

 

Deze vorm van bewegen helpt ons om alle stress en fixaties, die zich in ons leven hebben vastgezet in ons lijf, vrij te maken. Dit is geen therapeutische sessie. We werken volledig non-verbaal. Het is een helend werk.

 

In mijn jonge jaren toen ik als beginnende bodyworker trainingen volgde, zoals  shiatsu en craniosacraaltherapie, maar ook een klassieke massage-opleiding, en later de yoga-, dans- & stemopleidingen, … werd er telkens op gedrukt dat ik naar het lichaam diende te luisteren. Naar mijn lichaam, maar ook naar het lichaam van de ander waarmee ik in contact ben. Er is vertrouwen, veiligheid en afstemming nodig om het lichaam in alle vrijheid te laten bewegen. 

 

Ik heb het privilege gehad om met internationale autoriteiten op vlak van bewegingsleer te hebben mogen studeren. Zij waren mijn leermeesters, die me van een wereld van niet-voelen naar voelen hebben gebracht. Ik ben daar enorm dankbaar voor. Zij gaven mij tools om te kunnen zijn bij een lijf dat een weg baant naar ontlading van het zenuwstelsel, door oude chronische fixaties los te laten. Het gaat meestal over heel subtiele bewegingen. Het is telkens opnieuw een nieuw verhaal dat geschreven wordt door een lijf in beweging. 

Voel je nog wat twijfel, lees dan zeker onder de rubriek ‘ervaringen' de feedback van andere deelnemers.

bottom of page