Ervaringsgerichte werkvormen

In een intakegesprek tekenen we samen een heel persoonlijk traject uit, helemaal afgestemd op jouw behoeften. We kiezen de werkvormen die het meest gepast zijn, zodat je precies krijgt wat je in deze fase van je leven nodig hebt. We creëren samen een veilige en ondersteunende context waar ook moeilijke thema's of hardnekkige problemen openlijk kunnen onderzocht worden.

De behandelwijzen die aan bod komen tijdens een sessie, zijn dynamische methodieken die het bewustzijn van de hersenen, de geest en het lichaam bevorderen. Deze ervaringsgerichte methodieken zijn er allemaal op gericht je gewaarzijn te vergroten, en helpen je om opnieuw een innerlijk gevoel van zelfempathie en veiligheid te ervaren. Deze verruiming van het zelf-bewust-ZIJN heeft een grote impact op jouw vermogen om de touwtjes van je leven terug in eigen handen te nemen, en weer lief te hebben, te werken, en te genieten van de eenvoudige dingen van het leven.

 

Shiatsu & Craniosacraal therapie

SHIATSU is een Oosterse behandelwijze waarbij door een aangepaste druk op bepaalde punten van het lichaam, een energetisch onevenwicht weer terug geharmoniseerd wordt, waardoor vitaliteit, immuniteit en persoonlijk evenwicht worden hersteld.  

CRANIOSACRAALTHERAPIE is een Westerse behandelwijze waarbij gebruik gemaakt wordt van het cranio (schedel) - sacraal (heiligbeen) - systeem om het centrale zenuwstelsel te beïnvloeden. Het is een uiterst zachte manuele techniek, waarbij men slechts een lichte aanraking, zonder enige manipulatie, uitoefent.
Zowel SHIATSU als CRANIOSACRAALTHERAPIE brengen de ontvanger bij een heel diepe ontspanning, waardoor de zelfhelende krachten van het lichaam geactiveerd worden en de inwendige kracht (KI) weer herstelt. Leven vanuit die kracht (onze HARA) staat toe dat we de wereld van voortdurende verandering op een constructieve wijze tegemoet kunnen treden. Tijdens een Shiatsu en Craniosacraalbehandeling word je begeleid in de beleving van het Hier en Nu. Het accent ligt op de verwelkoming van het leven zoals het zich aandient. Door meer in aanvaarding te komen en minder in strijd te zijn, schep je vreugde in je leven. Dit maakt de weg vrij om elk moment van je leven 'ten volle te leven'.

De sessies lichaamswerk met shiatsu of  craniosacraaltherapie kunnen ook als losse sessies gekozen worden. Dan betaal je 50€ voor 1 uur.

 

ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Stephen Hayes). Het is een wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode, net zoals Mindfulness. ACT ondersteunt het proces om op een meer flexibele wijze om te gaan met de obstakels van het leven (Acceptance), zodat we kunnen blijven investeren in de dingen die er echt toe doen (Commitment).

Waar Mindfulness zich eerder richt op het kunnen stilstaan bij wat er zich aandient in jouw leven, zal ACT het in beweging komen vanuit 'zijn' stimuleren. ACT richt zich eerder op persoonlijk werk, waardoor het kan gezien worden als een uitbreiding op Mindfulness die makkelijk toepasbaar is in een therapiesessie.

Soms hebben we het gevoel vast te zitten. Angst voor de toekomst, angst voor verandering, vastzitten in een bepaalde sleur. ACT leert ons om te gaan met zaken die ons het gevoel geven dat we vastzitten? Het helpt om ideeën om te zetten in waardevol handelen en geeft ons tools om te doen wat we eigenlijk willen doen. 

ACT-vaardigheden zorgen ervoor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is niet zo zeer het reduceren van klachten, eerder het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht en het vergroten van algemeen welzijn.

 

NLP - TCC (transpersoonlijke coaching & counseling)

NLP, Neurolinguistic Programming, ziet het leven als een continu leerproces. Je kan je ongewenste gewoonten veranderen om zo het eigen leven meer betekenis en vorm te geven. 
TCC, Transpersoonlijke Coaching en Counseling, is gestoeld op NLP en legt het accent nog iets meer op "ZIJN" ipv "DOEN". Dit overstijgt het "inzichtelijke weten", het leidt tot een WETEN vanuit HET HART, een steeds meer zichZelf worden. Een belangrijke vraag hierbij is: Wat kan jouw helpen om die VRIJHEID en LIEFDE authentiek te leven? 

NLP & TCC leggen de focus op de vraag: Hoe nu verder? Misschien wil je een nieuwe start of zelfverzekerder worden of wil je meer luisteren naar je Hart? Samen onderzoeken wat jouw wensen en dromen zijn

 

Creatieve therapie (beweging, dans, beeld en stem)

Niet iedereen kan gemakkelijk onder woorden brengen wat er zich vanbinnen afspeelt.

Als gevoelens en emoties moeilijk te verwoorden zijn, biedt creatieve therapie een heel eigen en unieke manier van communiceren. Op een speelse wijze en via de verbeelding kan jouw innerlijke wereld zich tonen. (On)bewuste gevoelens en gedachten kunnen dan makkelijker tot uiting komen. Zelfexpressie staat hier centraal. Creatieve therapie biedt ook een tool aan mensen die ingrijpende en traumatische gebeurtenissen te verwerken hebben, zonder dat ze er direct over hoeven te praten.

Bij ons kan je terecht voor bewegings- en danstherapie, dramatherapie en beeldende therapie. Juist omdat deze werkmethode het non-verbale raakt, wordt creatieve therapie heel vaak spontaan ingezet tijdens een sessie. Anderzijds kunnen we bij de intake samen kijken of één van deze vormen bij jou past, waarbij we dan ook heel expliciet voor één van deze werkvormen kiezen:

  • Bewegings- en danstherapie, theatertherapie:
    De relatie tussen beweging en emoties staat centraal. Lichaam en geest zijn met elkaar in dialoog. Bewuste en onbewuste bewegingen kunnen de weg wijzen naar wat er in je omgaat en zo helpen om jezelf beter te begrijpen. Een rollenspel of werken met een verhaal, een tekst, de stem kunnen ingezet worden om lijfelijk het proces te ervaren.

  • Beeldende therapie:
    De relatie tussen de beeldende kunst en emoties krijgt aandacht. De interactie met een kunstvorm, waaronder schilderen, tekenen, boetseren,  … ondersteunt je om te kunnen uiten wat er in je onderbewustzijn leeft.

 

Focusing

"Focusing can’t change reality, but it changes the way I carry it in my body". Dit zijn woorden van Eugene Gendlin de Amerikaanse hoogleraar en psychotherapeut die deze praktische methode in de jaren 1950- ’60 ontwikkelde om persoonlijke veranderingsprocessen mogelijk te maken. In essentie gaat het om een natuurlijke menselijke vaardigheid die herontdekt werd toen men ging onderzoeken wat mensen doen als ze positieve veranderingen doormaken. 

 

Focusing is een innerlijke weg die helpt om beter te ervaren en te begrijpen wat onbewust bij je speelt. Je leert luisteren naar wat je lijf en je onbewuste over jouw leven, te vertellen heeft. Focusing geeft houvast en richting in iedere situatie, zowel op het werk als in je relaties of bij het maken van plannen voor je toekomst. Het voelt alsof je je innerlijk kompas versterkt, waardoor er meer vertrouwen, medeleven en weerbaarheid kan ontstaan, wat op zijn beurt zorgt voor meer vitaliteit in je leven.

 

Bij focusing richt je de aandacht op iets dat voelbaar is in je lichaam, ook al is die beleving soms nog vaag. Het is alsof de woorden die je spreekt getoetst worden aan dat innerlijk gevoel. Dit gevoel (felt sense) is de lichamelijke ervaring van een gebeurtenis of een beleving, dit is de belangrijkste gids in het focusingproces. Wanneer dit gevoel verwoord kan worden, wordt het duidelijker en volgt er een innerlijke bevestiging. Naast opluchting, treedt er in het gevoel ook verandering op (felt shift), waardoor de beleving of de interpretatie van de gebeurtenis kan veranderen.

 

Een focussende houding vergroot de zelfredzaamheid van binnenuit, het ordent innerlijke processen en verstevigt de identiteit, ongeacht de leeftijd. Als je je bewust wordt van de dieperliggende laag van ervaren, opent er zich een niveau van weten dat verder reikt dan de verstandelijke kennis. Je ervaart hierdoor meer inzicht, begrip, verbinding, ruimte, helderheid en daadkracht. Het is een weg om tot verborgen wijsheid te komen, waardoor jouw vermogen om te concentreren en beslissingen te nemen groeit. Hierdoor komt er terug meer verbinding en balans tussen jou en mensen die je omringen.

 

Focusing is praktisch toepasbaar doordat interventies aansluiten op non-verbale en lichaamsgerichte processen. Wetenschappelijk onderzoek (EEG) wijst uit dat zoals bij mindfulness de hersengolven een karakteristiek patroon vertonen als er een lichamelijke verschuiving optreedt (Don 1977). De verandering is daarmee blijvend ingezet.

 

Voice Dialogue

In een Voice Dialogue sessie word je bewust van de verschillende delen of 'ikken' in jezelf, die allen een bepaalde functie en manier van handelen hebben. Zo is er de egoïst, de perfectionist, de optimist, … 

Je maakt als het ware een fascinerende reis door jezelf, waarbij je verwonderd bent over de verscheidenheid van je 'ikken' en hun verhaal. Al deze 'ikken' zijn innerlijke delen die op een (on)bewust niveau soms minder of meer actief zijn in jouw persoonlijkheid en die jouw dagelijks functioneren mee beïnvloeden.

 

Als je stress herkent door jouw levensomstandigheden of door overweldigende ervaringen; als je op weg bent naar een burn-out of je voelt je afglijden naar een depressie; als breuken zichtbaar worden in jouw relatie(s), dan vraagt het enigszins moed om contact te maken met je kwetsbaarheden, die zich vaak diep van binnen verborgen houden. Gelukkig is er in onze maatschappij alsmaar meer openheid en begrip voor onze menselijke broosheid en worden we uitgenodigd om meer stil te staan bij onderliggende soms woordeloze emoties en gevoelens van pijnlijke situaties.  Door deze meer humane kijk wordt ‘omgaan met je kwetsbaarheid’ eerder geassocieerd met KRACHT dan met zwakte. 

 

Binnen een therapeutische sessie word je op een zorgvuldige en veilige wijze begeleid in jouw innerlijk onderzoek. Samen verkennen we onbevooroordeeld die delen die toegang geven tot jouw helende reis naar binnen; we benaderen ze met veel respect. We kijken hoe delen ontstaan zijn, hoe lang ze al bij jou zijn, hoe ze functioneren, wat hun goede intentie is achter het werk dat ze verrichten en we exploreren de mogelijkheden tot verandering. Delen in jouw die je minder kent omdat ze wat op de achtergrond zijn geraakt, geven we terug het woord, zodat ze weer wat zichtbaarder worden.

 

Hoe beter je die 'ikken' leert kennen, hoe meer je vanuit een middenpositie zicht krijgt op jouw functioneren. Je leert vanuit een ander perspectief kijken, waardoor je minder meegesleept wordt door innerlijke delen die automatisch de overhand nemen. Het gaat erom de kracht terug te geven aan jezelf als persoon en deze ook voelbaar te kunnen inzetten als je in jouw leven beslissingen dient te nemen. Je voelt jezelf steviger staan in je relatie tot jezelf en tot jouw omgeving. Zo ervaar je opnieuw keuzevrijheid en bepaal je zelf wie er aan het stuur zit van jouw innerlijke bus.

 

Brainspotting

 

‘Where we look, affects how we feel.’ Waar we naar kijken, heeft een effect op hoe we ons voelen.

 

Brainspotting (BSP) is een revolutionaire nieuwe therapie die snel een verandering kan teweeg brengen. BSP werd in 2003 door David Grand, Ph.D, ontdekt. Wereldwijd werken er nu ongeveer 13.000 therapeuten met deze methode. Het is een krachtige trainingsmethode die effectief werkt bij het indentificeren, het verwerken en loslaten van neuropsychologische thema’s waaronder emotionele of lichamelijke pijnen, trauma, dissociatie en andere complexe symptomen. Hierdoor gaan mensen ook gezonder denken. BSP lokaliseert punten in het gezichtveld van de cliënt, die helpen om toegang te krijgen tot onverwerkte trauma’s en (psychosomatische) emoties in de subcorticale hersenen. Het is de hersenactiviteit, in het bijzonder in deze subcorticale gebieden, die zich rond de oogposities organiseert. BSP kan emotionele en lichamelijke blokkades, vaak veroorzaakt door stress of trauma's, lokaliseren, harmoniseren en integreren.

Artikel: Ontdekking van brainspotting

"David Grand is de grondlegger van deze methodiek. In het begin van de jaren '90 werkt hij met een vrouw die op topniveau presteert met kunstschaatsen. Ondanks voldoende niveau en conditie slaagt zij er maar niet in een driedubbele loop te maken. Ze klopte bij David Grand aan voor psychologische ondersteuning om te kijken of haar mentale blokkades konden worden opgeheven. Gezien het feit dat ze in haar jeugd nogal wat traumatische ervaringen had gehad, besloot hij in eerste instantie met EMDR te werken. Bij EMDR beweegt de therapeut zijn vinger, op een bepaalde manier en in een bepaald tempo, in een horizontale beweging door het visuele veld van de cliënt. Dit blijkt invloed te hebben op de wijze waarop trauma's worden verwerkt.

Tijdens de sessie zag David Grand dat deze jonge vrouw op een bepaald punt een korte maar hevige heen en weer beweging met haar ogen maakte (saccades). Ze had ook de neiging om haar ogen op een zelfde punt te houden alsof ze naar iets staarde. Hij besloot toen om zijn vinger op dat punt stil te houden, omdat hij een intensivering aan energie en reacties bij haar waarnam. En toen gebeurde het: zijn cliënt kreeg spontaan allerlei herinneringen aan pijnlijke gebeurtenissen uit haar leven, o.a. van sportblessures maar ook van eerdere traumatische ervaringen die al met EMDR en andere therapieën zouden zijn verwerkt. Het verwerken van al deze indrukken kende een sterker, intenser en dieper karakter dan in eerdere sessies was bereikt.

Na zo'n tien minuten stopte de flow van emotie en herinneringen en werd de sessie beëindigd. Het voelde voor de cliënt alsof er iets was opgelost. De jonge vrouw belde David Grand de volgende dag met de mededeling dat zij de driedubbele loop moeiteloos had uitgevoerd."

Dit was het begin van een diepgaand onderzoek dat heeft geleid tot het ontstaan van Brainspotting, een techniek die heel effectief en diepgaand werkt. Men werkt met bepaalde punten in het gezichtsveld die een lading hebben of blijken overeen te komen met gebieden in het lichaam en in de hersenen waar specifieke informatie ligt opgeslagen. Met Brainspotting wordt het natuurlijke verwerkingsmechanisme gestimuleerd. Tijdens een sessie BSP blijft de therapeut goed afgestemd op het proces dat de cliënt doormaakt. Cliënten vinden het prettig dat zij tijdens een brainspottingsessie zelf de regie blijven houden.

Het is de therapeut die hen in hun proces volgt.

 

Voedingsadvies 

JE VOEDING ALS MEDICIJN

Je voeden met kennis van zaken, volgens het polariteitsprincipe, het Yin-Yangprincipe.

Door de juiste voeding tot je te nemen kan het lichaam zelf het evenwicht herstellen. Wat je eet bepaalt je bloedkwaliteit en je bloedkwaliteit bepaalt mede je gezondheid. Daar de juiste voeding ook het zenuwstelsel verstevigt, heeft het een invloed op onze psyche. Mentale of emotionele problemen hebben soms mede een lichamelijke oorzaak. Door de overbelasting of het tekort te detecteren, kan men een jarenlang lichamelijk of psychisch onevenwicht terug in balans brengen. Een evenwichtig voedingspatroon kan in die zin ook ondersteunend en genezend werken bij het behandelen van psychische klachten zoals angsten, obsessies, stress, burn-out, CVS, depressie en andere gezondheidsproblemen.

 

Fitzmaurice Voicework®

 

Fitzmaurice Voicework® is een methodiek die vooral de dynamiek tussen het lichaam, de adem, de stem, de verbeelding, de taal en het gewaarzijn in het moment exploreert. Het gaat erom uiteindelijk om werkelijk te staan voor wie we zijn en vanuit ons gevoel, onze intenties en verlangens te kunnen communiceren zonder dat het overdreven moeite kost. In essentie gaat het om het samenbrengen van fysieke ervaringen en mentale focus.

We spreken in Fitzmaurice Voicework® over destructuring en restructuring. Destructuring is de eerste fase, die vooral via Tremorwork en andere interventies het gewaarzijn van het lichaam, de spontaniteit, de vrije adem en de vocale expressiviteit aanmoedigt en exploreert. Restructuring is de tweede fase, deze wijst erop dat als we spreken of acteren dit vooral doen vanuit een focuslijn. Hierdoor komen we tot een zekere vrijheid en een heel brede waaier van vocale expressie zonder dat we daardoor in een overflow van emoties terecht komen.  We leren oa omgaan met stress die zich aandient. Deze werkmethode is makkelijk inpasbaar bij andere methodieken en komt aanbod tijdens workshops. Het is eveneens mogelijk een traject Fitzmaurice Voice Work® apart te volgen.

 

Wandelcoaching & Natuurbeleving

 

Samen wandelen we door een stukje van jouw leven.

Hou je van de natuur, is dat de plek waar je makkelijk je hoofd kan leegmaken? Herken je dat je tijdens een wandeling tot een vernieuwd inzicht komt? Wandeltherapie is in die zin heel efficiënt. 

 

Wandelen brengt ons in contact met ons lichaam, onze adem en prikkelt onze zintuigen. 

Dit maakt al een hemelsbreed verschil omdat we meestal in ons hoofd leven. Ook het brain wordt positief beïnvloed. Tijdens het wandelen in de natuur worden hormonen zoals endorfine en serotonine in onze hersenen aangemaak. Dit geeft een positiever, meer ontspannen en blij  gevoel. Hierdoor kan het stresshormoon cortisol dalen en stresserende, angstige en depressieve gevoelens kunnen afnemen. Wandelen maakt blijer, rustiger en meer ontspannen. De samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft worden gestimuleerd. Het logische en analytische deel van de linkerhersenhelft vindt balans met het intuïtieve deel van de rechterhersenhelft. Hierdoor kan tijdens het wandelen een nieuwe visie of idee ontstaan. Jouw kracht wordt meer voelbaar. We zijn onlosmakelijk met de natuur verbonden, waardoor wandelen naast het fysieke aspect, ook jouw gevoelswereld, je zelfbeeld, jouw blik op de wereld kan beïnvloeden.

 

Deze ervaringsgerichte werkvorm stoelt zich op de stilte en de natuurlijke omgeving om tot rust te komen. Gesprekken worden op een ontspannen manier gevoerd, ze verlopen vaak spontaner tijdens het wandelen. Door samen in beweging te zijn, resoneert een vraag of een antwoord, een oefening of een opdracht, op een andere manier dan in de therapiekamer. In de natuur kom je vaak op een verrassende wijze tot een nieuw inzicht, juist omdat de natuur ons voorleeft hoe met verandering om te gaan.

Werkwijze:

Tijdends het intakegesprek dat doorgaat in de praktijkruimte, verhelderen we jouw hulpvraag. Afhankelijk van jouw nood, voorkeur of vooruitgang kunnen we kiezen voor wandeltherapie al dan niet gecombineerd met andere therapievormen.

Tijdens het wandelen gaan we letterlijk stil staan, waarbij we de natuur gebruiken als inspiratiebron. Het wandelen is geen doel op zich, maar een middel om tot inzichten te komen, waardoor de weg vrijkomt voor verandering en aanvaarding. De verbindende kracht van de natuur, de stilte, de elementen en vooral de natuurlijke aspecten in de omgeving inspireren om zaken te ont-dekken en tot een meer beschouwende houding te komen. Omdat de natuur ordening geeft van binnenuit,  kan er makkelijker terug meer zingeving en zinbeleving ontstaan.

PRAKTISCH: 

  • Een traject duurt minimum 5 sessies van 50 min - prijs op basis van 60,00 € per sessie.

  • Een intakegesprek van 50 min geeft de mogelijkheid om te voelen of jij je hier prettig voelt (plek, therapeute) en of de manier van werken bij jou past. Dit is belangrijk voor een lonende begeleiding.

  • Een intakegesprek duurt 50 min en kost 60,00 €.

 

Belangrijk om weten: Geen enkel van de werkvormen die hier worden aangeboden, vervangen een dokters- en/of psychologische behandeling. Het spreekt voor zich dat u bij gezondheidsproblematiek uw arts en/of psycholoog raadpleegt.