Algemene voorwaarden

a)     AFWEZIGHEID, ANNULATIE & VERPLAATSING 

         Veelgestelde vragen:

Ik kan één of meerdere lessen uit een reeks niet komen. Kan ik toch deelnemen?  

Ja, er is echter geen prijsvermindering en de gemiste lessen kunnen alleen ingehaald worden als er in gelijkaardige lessenreeksen een plaats vrij komt. Dit geldt alleen voor de reeks Mindful-Yoga. Bij de Mindfulnesstraining, Heartfulnesstraining, TRE-reeks, Workshops of een andere activiteit kan men geen lessen inhalen. Lessen waaraan

men niet deelneemt, kunnen niet in mindering gebracht worden, noch terugbetaald worden.

Als men individueel een TRE-reeks, een Mindfulnesstraining, (Zelf)Compassietraining of een individueel traject van 5 sessies volgt, dan is deze reeks, training of traject beperkt in tijd en loopt over vijf weken wat TRE en individuele trajecten betreft en over acht weken wat de Mindfulnesstraining en (Zelf)Compassietraining betreft. Data worden op voorhand afgesproken en zullen bij voorkeur wekelijks gepland worden.

Slechts per uitzondering kan er bij overmacht of ziekte een sessie verplaatst worden; dit om de motivatie en de

continuïteit die nodig is voor integratie, te vrijwaren. Het is geenszins mogelijk om reeksen, trainingen of trajecten over maanden te spreiden. 

Ik wil mijn inschrijving annuleren. Hoe doe ik dat en wat kost het? 

Annulatie door de deelnemers van een training, reeks, opleiding, activiteit of workshop: Meer dan 6 weken voor de start van uw training, reeks, opleiding, activiteit, workshop: geen annulatiekost; Minder dan 6 weken voor de start van uw training, reeks, opleiding, activiteit, workshop: 20% annulatiekost met een minimum van 15€; Minder dan 3 weken voor de start van uw training, reeks, opleiding, activiteit, workshop: 50% annulatiekost; Minder dan 1 week voor de start van uw training, reeks, opleiding, activiteit, workshop: geen terugbetaling mogelijk. Annulatie tijdens een training, reeks, opleiding, activiteit of workshop: geen terugbetaling mogelijk.

Annulatie door Bewegen in Aandacht: Bewegen in Aandacht houdt zich het recht voor om 'bij niet voldoende deel-nemers' zeven dagen voor aanvang, een training, reeks, opleiding, activiteit of workshop te annuleren. U kan mailen naar mindful@bewegeninaandacht.be om te horen of dit risico bestaat voor een specifieke training, reeks, opleiding, activiteit of workshop waarvoor u inschreef. De reeds betaalde bijdragen worden integraal teruggestort.

Wat als ik ziek ben of bij overmacht?  

Ook dan gelden de bovenstaande annulatievoorwaarden. U kan zich laten vervangen door een andere persoon, indien dit vòòr de aanvang van de training, reeks, opleiding, activiteit, workshop wordt gemeld en deze persoon naar oordeel van de trainer aan de aanmeldingscriteria voldoet.  Aan een dergelijke vervanging zijn geen kosten verbonden. Vervanging na de opstart van een training, reeks, opleiding, activiteit of workshop is niet toegestaan.

 

Ik wil graag mijn inschrijving verplaatsen? Is dat mogelijk? 

Als u zich ingeschreven heeft voor een training, reeks, opleiding, activiteit, workshop, kan u ingeval van gegronde redenen uw inschrijving verplaatsen naar een andere datum.  In bepaalde gevallen dienen we hiervoor echter een verplaatsingskost aan te rekenen. Dit is afhankelijk van het tijdstip waarop u de verplaatsing aankondigt: Meer dan

3 weken voor de start van de training, reeks, opleiding, activiteit, workshop: geen kosten; Minder dan 3 weken voor

de start van uw training, reeks, opleiding, activiteit, workshop: 25€ kosten. Minder dan 1 week voor de start van uw training, reeks, opleiding, activiteit, workshop: geen verplaatsing mogelijk.

Wat als ik een individuele afspraak annuleer?

Indien u de afspraak 48 u voor de afgesproken tijd afzegt, zal het bedrag van de behandeling niet aangerekend worden.

Indien u de afspraak in minder dan 48 uur voor de afgesproken tijd afzegt, zal 50% van de sessie aangerekend worden.

 

b)     INFORMED CONSENT

 

 

Belangrijke Informatie bij deelname aan het aanbod van STill of het aanbod van Bewegen in Aandacht:

Ik weet dat het aanbod (life of online) (individueel of in groep)  gegeven door STill of Bewegen in Aandacht

vaardigheidstrainingen zijn. Deze vaardigheidstrainingen omvatten lichaamsoefeningen. Ik begrijp dat als ik om eender welke reden in het onvermogen ben of als ik vind dat het niet raadzaam is om gebruik te maken van de technieken of oefeningen die in de trainingsprogramma's, lessenreeksen of begeleidingen worden aangereikt, dan kan ik eenvoudigweg afzien van het uitvoeren van deze technieken of oefeningen. Ik zal in die zin noch STill, noch Bewegen in Aandacht, noch de trainer aansprakelijk stellen voor enige nadelige gevolgen.

Ik begrijp dat het life of online aanbod gezien wordt als een aanvulling en niet als een vervanging van een nodige medische, psychologische of medicamenteuze behandeling zoals voorgeschreven door mijn behandelende arts. Deelname gebeurt volledig op mijn eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dien ik mijn huisarts of mijn therapeut te raadplegen. 

Ik begrijp dat alle informatie gedeeld door de deelnemers gedurende zowel de life- als de online-sessies volledig confidentieel en anoniem blijft. Ik zal op geen enkele manier deze informatie bespreken met iemand buiten de groep.

Ik zal ook op geen enkele manier de les opnemen, ook niet gedeeltelijk, met apparatuur, in audio en/of video. 

Deze vertrouwelijkheid is een essentieel deel van het life en het online-programma. Het schenden van deze overeenkomst kan betekenen dat mijn deelname aan het life- of online-programma niet meer zal toegestaan worden. 

Wat TRE betreft, weet ik dat het om een TRE-aanbod gaat en dat ik aan de hand van de eerder opgedane kennis, deze kennis niet zal doorgeven aan derden. TRE kan enkel op een veilige, verantwoorde en professionele manier doorgegeven worden door gecertifieerde TRE-providers.  

Door het aanvinken 'Ik ga akkoord met het Privacy Beleid' op de website van Bewegen in Aandacht, geef ik zowel mijn akkoord voor de Algemene Voorwaarden (a.Afwezigheid, annulatie en verplaatsing - b.Informed Consent) als voor het Privacy Beleid. Ik heb de inhoud van het hele document gelezen, ik heb het volledig begrepen en ga akkoord met de inhoud van gans het document: Algemene Voorwaarden en Privacybeleid van STill en van Bewegen in Aandacht, alleen

op die voorwaarde kan ik deelnemen aan het aanbod van STill en aan het aanbod van Bewegen in Aandacht. 

 

 

Privacybeleid

 

We nemen de bescherming van jouw gegevens zeer ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van deze persoonsgegevens en baseren ons daarbij op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR). Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacybeleid. 

 

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je volgende gegevens zelf aan ons verstrekt:

 • voor- en achternaam

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • IP-adres, locatiegegevens & gegevens over uw activiteiten op onze website

 • internetbrowser en apparaat type

 

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

We verzamelen enkel inlichtingen die relevant zijn voor volgende doeleinden:

 • Voor de inschrijving of de deelname aan onze diensten, of voor het verstrekken van meer informatie hierover.

 • Voor onderzoeks- en statistische doeleinden ter verbetering van de website en de dienstverlening. Jouw

      gegevens worden gebruikt in anonieme statistieken, zonder dat je identiteit hierbij kan achterhaald worden. 

 • Voor marketing doeleinden zoals nieuwsbrieven, promoties en blogberichten. Hiermee brengen we je op de hoogte van toekomstige activiteiten of van informatie gekoppeld aan onze diensten. Je e-mailadres wordt

      alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een

      link waarmee je jezelf kan uitschrijven.

 

Het gebruik van cookies, pixels en andere trackingstechnologieën

Om de werking van onze site te garanderen en te verbeteren, en om je toe te laten content van onze website te delen op sociale media, gebruiken we cookies, pixels en andere trackingstechnologieën.Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik meer kan maken.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Inzage en correctierecht

Je hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kan je jouw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via e-mail.

 

Hoe beschermen we jouw gegevens?

Wij beschermen je persoonsgegevens door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals het instellen van paswoorden, firewalls en antivirussoftware.

Daarnaast werken we voor het versturen van nieuwsbrieven en het verwerken van persoonsinformatie op de website met betrouwbare partners/leveranciers die de nodige veiligheidsgaranties aanbieden. Ondanks de veiligheids-maatregelen die wij nemen, is het belangrijk te weten dat de gegevensoverdracht via het internet niet zonder gevaar verloopt en u de nodige voorzorgen dient te nemen wanneer u gegevens naar ons via het internet verstuurt.

 

Het delen van persoonsgegevens met derden

We verstrekken nooit persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij doen beroep op de volgende categorieën bedrijven die jouw gegevens verwerken, maar die deze gegevens niet zelf mogen gebruiken:

 •  hosting van onze data en onze website,

 •  analyse van onze website,

 •  e-mailing marketing 

 

Wijzigingen privacy policy

Deze Privacy Policy kan steeds door ons aangepast worden binnen de wettelijk toegelaten grenzen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

 

Wie zijn we en hoe kan je ons bereiken?

Bewegen in Aandacht

Leliestraat, 38 - 2540 Hove - België
BE 0897 865 646

 

2019 Bewegen in Aandacht -  webcreation by Boenk d'erop!